Registrering / Registration

 

Samling #5 startar lördag 1 september 2018 kl. 09.00.

Lärare: Angela Greenig & Terje Nordbø.

 

(English below)

 

9 lördagar i 2018

Vår: 10 mars, 14 april, 12 maj och 9 juni. Tid kl. 9-17.

Höst: 1 september, 15 september, 13 oktober, 17 november och 8 december. Tid kl. 9-17.

 

Registrering 

Nedanför fyller du i din registrering till lördagsbibelskolan.

Har du något du tycker är viktigt att nämna, skicka då ett Meddelande.

Vi återkopplar till var och en så snart vi kan.

Hjärtligt välkommen till School of the Supernatural, Sweden!

 

Skolavgift 2018

Studentavgift för resterande del (augusti-december) av bibelskolan är SEK 1 850.

Förfallodatumet är: fredag 31 augusti.

Din registrering är bindande.

 

Delbetala 2018 per termin

Det är möjligt att dela skolavgiften upp i två (2) betalningar.

Priset per termin för är SEK 1 000 (totalt SEK 2 000).

Förfallodatum vårtermin är: torsdag 7 juni.

Förfallodatum hösttermin: 31 augusti.

Genom att trycka ”Skicka” bekräftar du ditt deltagande för hela skolåret.

Din registrering är bindande.

 

Dagspass

Det är även möjligt att köpa enskilda Dagspass till priset av SEK 400/person/dag.

Förfallodatum inför samling #5 lördag den 1 september är: fredag 31 augusti.

Du behöver registrera dig även om du väljer ”Dagspass” !

 

Betalsätt till Nordea Bank

Inom Sverige:

Swish: 1234 6747 35

Plusgiro: 807351-2

Bankgiro: 5136-1210

 

Utanför Sverige:

IBAN: SE1695 0000 9960 4208 073 512    

BIC/SWIFT: NDEASESS

 

Märk betalningen: Bibelskola

Betalningen går till Nordboe Ministries som administrerar bibelskolan.

 

Registrera dig här!

 

Av tekniska säkerhetsskäl, vänligen kopiera din Registrering hit:

info@nordboeministries.org.

 

 

#5 gathering starts on September 1, 2018 at 9am.

Teachers: Angela Greenig & Terje Nordbø.

 

9 Saturdays in 2018

Spring: March 10, April 14, May 12 and June 9 at 9am – 5pm. 

Autumn: September 1. September 15, October 13, November 17 and December 8 at 9am – 5pm.

 

Registration

Below, you can fill in your registration form for the bible school.

If you have anything of importance to mention, please send a Message.

We will respond to each and every one as soon as possible.

Heartly welcome to School of the Supernatural, Sweden!

 

Student fee 2018

The student fee for the rest of the bible school 2018 (August-December) is SEK 1 850.

Expiration date is: Friday August 31.

Your registration is binding.

 

Pay per term

It is possible to divide the Student fee into two (2) payments.

Price per term for the remaining part is SEK 1 000 (totally SEK 2 000).

Expiration date in the Spring is: Thursday June 7.

Expiration date in the Autumn: August 31.

By clicking ”Send” you confirm your participation for the entire school year. 

Your registration is binding.

 

Day Ticket

It is also possible to buy individual Day Tickets at the price of SEK 400/person/day.

Expiration date for the #5 gathering on Saturday September 1 is: Friday August 31.

You must register even if you select ”Day Ticket” !

 

Payments to Nordea Bank

Within Sweden:

Swish: 1234 6747 35

Plusgiro: 807351-2

Bankgiro: 5136-1210

 

Outside Sweden:

IBAN: SE1695 0000 9960 4208 073 512    

BIC/SWIFT: NDEASESS

 

Mark the payment: Bible school

The payment will go to Nordboe Ministries that administrates the bible school.

 

Register here!

 

Due to technical security reasons, please copy your Registration to:

info@nordboeministries.org.